Η Επίστρωση Παραθύρων της σειράς Blueline διατηρεί ένα ποιοτικό στρώμα προστασίας των γυάλινων επιφανειών – η επίστρωση λειτουργεί ως ένα σύστημα που δημιουργεί ένα ισχυρό υδατοστεγές αποτέλεσμα με χαμηλό κόστος.

Επίστρωση Παραθύρων της σειράς Blueline της BRILA (Διάρκεια 3 μηνών): Μία επίστρωση υψηλής ακρίβειας αλλά χαμηλού κόστους που δημιουργεί ένα στρώμα πλέγματος στην επιφάνεια.