BRILA Blueline Window Coating upprätthåller ett högkvalitativt skydd mot glasytan – beläggningen fungerar som ett system som ger en stark vattenbehandlad effekt till en låg kostnad.

BRILA Blueline Window Coating (3-månaders hållbarhet): En högpresterande och kostnadseffektiv beläggning bildar ett gallerlager på ytan.