Chráni vašu rodinu prostredníctvom antibakterializačného procesu pre interiér vášho auta

Náš systém vytvorí prostredie s bariérovým efektom, v ktorom baktérie nemôžu prosperovať. Ide o nový typ povrchovej úpravy, ktorý využíva schopnosť výmeny informácií medzi baktériami. Štúdie ukazujú, že baktérie dokážu mutovať a získavať odolnosť proti chemickým prostriedkom a antibiotikám. Baktéria následne presunie gén odolnosti proti lieku priamo z jednej baktérie na inú. Avšak zmenou prostredia, ktoré baktérie nemôžu obývať, sa dosiahne „odpudzujúca“ reakcia na danú oblasť. Tým sa baktéria zabije. Keďže prípravok je navrhnutý na ničenie baktérií v celom ich rozsahu, povrchy zbavuje zápachu a poskytuje ochranu pred 2038 druhmi škodlivých baktérií a plesní. Jeho antibakteriálne vlastnosti účinne chránia vašu rodinu po dobu až 3 rokov. Vytvorenie účinného bariérového prostredia, v ktorom baktérie nemôžu prosperovať – bezpečné pre deti Podľa organizácií Japan Food Research Laboratories a Tokyo Metropolitan Res. Lab of Public Health sa zistilo, že interiérová povrchová úprava BRILA je pre deti bezpečnejšia než soľ a kofeín. Tento produkt splnil kritériá Agentúry pre ochranu životného prostredia (U.S. Environmental Protection Agency, EPA), o ktorej sa hovorí, že je celosvetovo najprísnejšia.

Chráni vašu rodinu pred nebezpečenstvom

Interiérová povrchová úprava BRILA nielenže odstraňuje baktérie, ale je to systém určený aj na zbavovanie zápachu. Poskytuje komfortné, čisté a bezpečné prostredie na ochranu pred alergiami a atopickou dermatitídou, ktoré sa vyskytujú u detí aj celej rodiny.

  • Plesňový zápach z klimatizácií
  • Zápach cigaretového dymu
  • Zápach zvierat
  • Telesný zápach a pot
  • Zápach amoniaku
  • Zápach cesnaku a potravín atď.

Dlhotrvajúca odolnosť (až do 3 rokov) – prečo preniká interiérová povrchová úprava BRILA hlboko do látky

Vytvrdzovaním pri teplote prostredia sa dosahuje charakteristická kvapalná keramika, čo dokladá 8 testov vykonaných organizáciou Japan Paint Inspection and Testing Association. Zaznamenali sme pevný efekt prevedený do mikročiastočiek pomocou špeciálneho oscilujúceho rozprašovača poháňaného vzduchom. Vznikne rotačný efekt ako v motore, ktorým sa substrát roztavuje hlboko do podložiek a látky.