Η Επίστρωση Σώματος Θαλάσσιου Σκάφους αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα επίστρωσης ικανό να προστατεύσει το σκάφος από σκληρές συνθήκες. Δεδομένου ότι το σκάφος είναι βυθισμένο για μεγάλες περιόδους σε θαλασσινό νερό, η γάστρα μπορεί να υποστεί ζημιά από τις βαλάνους και τους άλλους παρασιτικούς οργανισμούς. Οι βάλανοι είναι δυνατόν να προκαλέσουν αδιαμφισβήτητη καθυστέρηση και ζητήματα απόδοσης, που συνεπάγονται μεγαλύτερο κόστος για το χειρισμό του σκάφους.
Η Επίστρωση Θαλάσσιου Σκάφους BRILA αποτελείται από το ισχυρό αντιρρυπαντικό συστατικό το οποίο είναι γνωστό ότι επιβραδύνει σημαντικά την ανάπτυξη των μικρο-οργανισμών της γάστρας. Το σύστημα επίστρωσης του Θαλάσσιου σκάφους συμβάλει επίσης στην πρόληψη του κινδύνου μεταφοράς μη-αυτόχθονων θαλάσσιων ειδών από το ένα θαλάσσιο περιβάλλον στο άλλο.Η Επίστρωση Θαλάσσιου Σκάφους BRILA αντικαθιστά τα κεραμικά προϊόντα, την νανο-επίστρωση και τα προϊόντα σμάλτου -επιτρέποντας στο σύστημα επίστρωσης να σκληρύνει καθώς εφαρμόζεται. Για τη σκλήρυνση του συστήματος προστασίας δεν είναι απαραίτητες οι υπέρυθρες λάμπες και επομένως το σκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Από τη στιγμή που γίνεται η εφαρμογή, το σκάφος θα παραμείνει με μία ακαταμάχητη λάμψη. Το εξαιρετικά υδρόφοβο αποτέλεσμα θα κάνει τη συντήρηση της επιφάνειας ευκολότερη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.