Покритието за стъкла за морски съдове на BRILA създава пласт флуор, който е много ефективен за отблъскване на солена вода и масло. В лошо време системата поддържа ясно полезрение и предотвратява прилепването на замърсяване. Покритието за стъкла за морски съдове на BRILA е преминало стриктно тестване чрез използването на каучуков уред, който може да издържи на 400000 изтривания на стъклата.