Η Επίστρωση Παραθύρων Θαλάσσιου Σκάφους BRILA δημιουργεί μία στρώση φθορίου, η οποία είναι εξαιρετική για την απώθηση του θαλασσινού νερού και του λαδιού. Υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, το σύστημα διατηρεί ένα καθαρό οπτικό πεδίο και εμποδίζει την πρόσφυση ρύπων. Η Επίστρωση Παραθύρων Θαλάσσιου Σκάφους BRILA έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές με τη χρήση μίας συσκευής καθαρισμού από καουτσούκ που μπορεί να αντέξει 400.000 χρήσεις.