Ochrana kol BRILA zajišťuje „hydrofilní“ efekt, který umožňuje snadné odstranění prachu z povrchu brzd vozidla a vyznačuje se také silnou odolností proti vysokým teplotám. Hydrofilní efekt se vyskytuje u neutrálních látek, které se mohou slučovat ve vodných roztocích, kde dochází k vylučování molekul vody. Ochrana kol BRILA je menší než 10°, ale přesto má vynikající hydrofilní povrch. Voda na ošetřeném povrchu nevytváří kapičky, ale rozptýlí se a vniká do nečistot, které následně z povrchu uvolňuje. Kromě toho se při dostatečném postřiku vodou veškeré nečistoty vypláchnou. Tomuto procesu se říká „samočisticí efekt“.

Syntetická silikonová ochranná vrstva ochrany kol BRILA obsahuje neorganické látky a neznehodnocuje se pod UV zářením, vlivem horka či kyselých dešťů. Ochranná vrstva kola odstraňuje znečištěné kapky. Při brzdění vozidla dochází k extrémnímu nárůstu teplot, které mohou dosahovat až 800℃ /1500 (Fº). Nicméně, tepelná odolnost ochranné vrstvy kol dosahuje až 1300℃.