Povrchová úprava kolies BRILA zaručuje „hydrofilný“ efekt, čo znamená, že jednoducho odstraňuje prach z bŕzd a má vysokú odolnosť proti teplu. Hydrofilný efekt je sledovaná tendencia nepolárnych látok zhlukovať sa vo vodnom roztoku a nevpúšťať molekuly vody. Povrchová úprava kolies BRILA je menšia ako 10° – má super hydrofilný povrch. Voda na potiahnutom povrchu nevytvára kvapôčky, ale rozptyľuje sa a preniká pod nečistoty a uvoľňuje ich z povrchu. Striekaním veľkého množstva vody je ďalej možné zmyť nečistoty. Tento jav sa nazýva „efekt samočistenia“.

Vrstva syntetického kremenného skla povrchovej úpravy kolies BRILA neobsahuje žiadne organické látky a pôsobením UV lúčov, tepla alebo kyslého dažďa sa jej vlastnosti nezhoršujú. Povrchová úprava kolies eliminuje znečistené kvapôčky. Pri brzdení vozidla sa uvoľňuje teplo, ktoré môže dosahovať extrémne vysoké teploty až do 800 ℃ / 1 500 (Fº). Povrchová úprava kolies však dokáže odolať teplotám až do 1300 °C.